Polityka prywatności

  1. Wprowadzenie

Witamy na portalu internetowym „Sztuka Kulinarna”. Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z naszego serwisu oraz zakupem e-booków. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki przed korzystaniem z naszych usług.

  1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Media River Aleksandra Nowicka, z siedzibą w Warszawie, NIP: 8513007135, REGON: 100517289.

  1. Rodzaje zbieranych danych

Podczas korzystania z naszego portalu internetowego i dokonywania zakupów e-booków możemy zbierać następujące dane osobowe:

3.1. Dane identyfikacyjne: Takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

3.2. Dane płatnicze: Informacje dotyczące płatności, takie jak numer karty kredytowej lub dane konta bankowego. Nie przechowujemy danych karty kredytowej ani danych konta bankowego na naszym serwerze. Wszystkie płatności są obsługiwane przez bezpieczny procesor płatności STRIPE.

3.3. Dane techniczne: Informacje o Twoim urządzeniu, przeglądarki internetowej, adresie IP oraz aktywności na naszej stronie internetowej, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, itp.

  1. Cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

4.1. Obsługi zamówień: Zapewnienia realizacji zamówionych e-booków oraz świadczenia usług związanych z ich zakupem.

4.2. Komunikacji: Informowania Cię o statusie zamówienia, nowościach i promocjach związanych z naszymi produktami i usługami.

4.3. Analizy statystycznej: Prowadzenia analizy statystycznej i oceny działalności naszego portalu internetowego w celu jego doskonalenia.

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie:

5.1. Umowy: Jeżeli jesteś naszym klientem, przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania umowy sprzedaży e-booków.

5.2. Prawa do świadczenia usług: Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia usług związanych z korzystaniem z naszego portalu internetowego.

5.3. Uprawnionego interesu: W przypadku analizy statystycznej i doskonalenia naszych usług, przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uprawnionego interesu.

5.4. Zgody: W niektórych przypadkach, możemy prosić o Twoją zgodę na przetwarzanie danych, na przykład w celach marketingowych.

  1. Przekazywanie danych

Nie sprzedajemy, nie udostępniamy ani nie przekazujemy Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do realizacji umowy (np. dostawcy usług płatniczych) lub wynika to z przepisów prawa.

  1. Bezpieczeństwo danych

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

  1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  1. Twoje prawa

Masz prawo do:

9.1. Dostępu do swoich danych osobowych.

9.2. Poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych.

9.3. Ograniczenia przetwarzania danych.

9.4. Przenoszenia danych.

9.5. Wycofania zgody (jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie).

Aby skorzystać z tych praw lub zgłosić inne pytania lub wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem [Wpisz adres kontaktowy].

  1. Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. O wszelkich istotnych zmianach będziemy informować na naszej stronie internetowej. Prosimy o regularne sprawdzanie naszej polityki prywatności.

Dziękujemy za korzystanie z naszego portalu internetowego „Sztuka Kulinarna” oraz za zaufanie, jakim nas obdarzacie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt.

a.nowicka@mediariver.pl
668401508